Welcome to finance Financial Services.

Adatvédelmi tájékoztató

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 A DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda (székhely: 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.; email: talentmanagement.hun@dlapiper.com) (“Iroda“) elkötelezett aziránt, hogy a http://dlapiperkarrier.hu/ weboldalt (“Weboldal“) látogatók magánélethez való jogát és személyes adataik védelméhez fűződő jogát tiszteletben tartsa. Jelen tájékoztató meghatározza azon jogalapokat, amelyek alapján az Iroda az Önről rögzített, vagy az Ön által átadott Személyes Adatokat kezeli. Kérjük, alaposan olvassa át a tájékoztatót annak érdekében, hogy tisztában legyen az Irodának az Ön Személyes Adataival kapcsolatban folytatott adatkezelési gyakorlatával.

1.2 A Weboldal használatával Ön hozzájárul mindazon adatok gyűjtéséhez, kezeléséhez és továbbításához, amelyeket Ön a jelen tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően átad az Iroda részére.

1.3 Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Weboldal tartalmát – ideértve jelen tájékoztatót is – bármikor megváltoztassuk, a változtatások Weboldalon történő feltüntetésével. Az Ön felelőssége, hogy a jelen tájékoztató rendelkezéseit megismerje és időről-időre azokat újra áttanulmányozza annak érdekében, hogy tisztában legyen a változásokkal. A Weboldal Ön általi, változtatásokat követő további használata azt jelenti, hogy Ön hozzájárult a tájékoztató megváltoztatott rendelkezéseihez.

2. ADATOK GYŰJTÉSE

2.1 Amikor Ön meglátogatja a Weboldalt vagy regisztrál a Weboldalon, Önről az Iroda információkat kérhet, ideértve a nevét, születési idejét, nemét, végzettségét, kapcsolattartási adatokat (ország, mobiltelefonszám, lakcím, email cím, telefonszám). Ezen információk jelen tájékoztatóban a továbbiakban együttesen: „Személyes Adatok”.

2.2 A Személyes Adatok Iroda részére történő átadása önkéntes, az adatkezelés hozzájáruláson alapul (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja). Ugyanakkor, ha Ön bizonyos információkat nem ad át az Iroda részére, akkor elképzelhető, hogy az Iroda nem lesz képes a jelen tájékoztatóban foglalt célok elérésére, szolgáltatások nyújtására.

3. AZ IRODA ÁLTAL GYŰJTÖTT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

3.1 Az Ön Személyes Adatait az Iroda a következő célokra használhatja: (1) az Ön regisztrációját az Iroda ellenőrizze; (2) az Iroda álláslehetőségekkel és az Iroda tevékenységével kapcsolatos egyéb eseményekkel összefüggésben Önt közvetlenül megkeresse emailen, telefonon vagy postai úton, ideértve a kifejezetten az Ön részére címzett ajánlatok, promóciós anyagok és egyéb információk Ön részére történő megküldését; (3) az Iroda ellenőrizze a Weboldal használatát és működését; (4) az Iroda kijavítsa, megoldja a Weboldal működésével, az Iroda üzletvitelével és szolgáltatásaival kapcsolatos problémákat; (5) az Iroda megőrizze a Weboldal és az Iroda üzletvitelének biztonságát és integritását.

3.2 Amennyiben Ön nem kívánja, hogy az Iroda a jövőben közvetlenül megkeresse, kérjük, hogy a talentmanagement.hun@dlapiper.com email címre küldjön egy e-mailt, amelynek a tárgy részében kérjük, tüntesse fel, hogy „leiratkozás”, vagy írjon az Iroda címére: 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51. Utóbbi esetben kérjük adja meg nevét, lakcímét és email címét.

4. ADATOK MEGŐRZÉSE

Az Iroda mindaddig megőrzi a Személyes Adatokat, ameddig az a jelen tájékoztatóban meghatározott célokból szükséges. Amennyiben egy aktuálisan meghirdetett álláslehetőségre vonatkozóan beküldi az önéletrajzát, azonban az adott alkalommal mégsem Ön kerül kiválasztásra, Ön hozzájárul ahhoz, hogy önéletrajzát továbbra is megőrizzük annak érdekében, hogy a személyi anyagát az Irodánál a jövőben bekövetkező üresedés esetén is figyelembe vehessük.

5. SZEMÉLYES ADATOK ÁTADÁSA

5.1 Az Ön által átadott Személyes Adatokat az Iroda az EZIT Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.; cégjegyzékszám: 01-09-968191; tevékenység: szerverszolgáltatás és egyéb informatikai szolgáltatások) Magyarország területén található szerverén tárolja. A Személyes Adatokhoz az Irodán belül kizárólag azok férnek hozzá, akiknek erre a jelen tájékoztatóban foglalt célok elérése érdekében kifejezetten szüksége van, ideértve a HR-, IT-, Jog-, Pénzügy-, Számvitel-, valamint a Belső Ellenőrzési funkciókat.

5.2 Az Iroda harmadik személyek részére nem adja el, értékesíti, teszi hozzáférhetővé vagy hasznosítja semmilyen formában sem az Ön által átadott Személyes Adatokat, kivéve, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárul.

5.3 Az Iroda a Személyes Adatokat az alábbi személyekkel oszthatja meg:

5.3.1 Szakmai tanácsadók: könyvelők, könyvvizsgálók, jogi tanácsadók és más hasonló szakmai tanácsadók.

5.3.2 Hatóságok és állami szervek: azon hatóságok, akik az Iroda felett hatáskörrel rendelkeznek, így pl. szabályozó hatóságok, egyéb hatóságok, állami szervek és bíróságok.

5.4 Azon adatfeldolgozók, akiknek a részére az Iroda Személyes Adatokat továbbít:

5.4.1 Goodwill Communications Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 16/B; cégjegyzékszám: 01-09-719982; tevékenység: Weboldal üzemeltetése és tartalom kezelése

6. SÜTIK (COOKIE) HASZNÁLATA

6.1 Más hasonló weboldalakhoz hasonlóan az Iroda is használja azon szokásos technológiát, amelyet sütinek (cookie) hívnak, valamint web szerver log fájlokat, annak érdekében, hogy információt szerezzen be arról, hogy a felhasználók hogyan használják a Weboldalt. A sütik és a web szerver log fájlok használata lehetővé teszi az Iroda számára, hogy a Weboldal látogatottságát ellenőrizze és a Weboldal tartalmát az Ön személyes igényeihez igazítsa.

6.2 A süti egy kisméretű információcsomag (fájl), amely gyakran egy anonimizált egyedi azonosítót hordoz. Amikor meglátogat egy weboldalt, a weboldal a számítógépének az engedélyét kéri, hogy ezt a fájlt az Ön számítógépe merevlemezének egy olyan részén tárolja, amely kifejezetten a sütik tárolására szolgál. Minden egyes weboldal, amelyet meglátogat tud sütit küldeni a számítógépére, amennyiben az Ön által használt böngésző beállítása ezt engedélyezi. Az Ön adatainak védelme érdekében azonban az Ön böngészője az adott weboldalnak kizárólag azt engedélyezi, hogy ahhoz a sütihez férjen hozzá, amelyet az adott weboldal küldött a számítógépének, azaz egy weboldal a más weboldalak által küldött sütikhez nem fér hozzá. A böngészők általában úgy vannak beállítva, hogy fogadják a sütiket. Amennyiben azonban Ön nem kíván sütiket fogadni, beállíthatja úgy a böngészőjét, hogy az elutasítsa a sütik fogadását. Ebben az esetben elképzelhető, hogy a Weboldal néhány eleme nem fog hatékonyan működni, mikor Ön böngészi a Weboldalt. A sütik nem tudnak más információt nyerni a számítógépének merevlemezéről és nem hordoznak vírusokat.

7. BIZTONSÁG

7.1 Az Iroda biztonsági intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy illetéktelenek ne férhessenek hozzá a Személyes Adataihoz és megakadályozza a jogellenes adatkezelést, az adatok megsemmisülését vagy sérülését. Az Iroda többek között az alábbi biztonsági intézkedéseket alkalmazza:

7.1.1 Fizikai: az épület ahol az Iroda a Személyes Adatokat tárolja őrzött, beléptető rendszerrel és kamerával védett. A látogatók csak kísérettel léphetnek be az Iroda helyiségeibe. Ezen túl az Iroda megfelelő intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a Személyes Adatokat a megsemmisülés vagy a sérülés veszélyétől védje, így pl. az adatmentések egy alternatív helyen kerülnek tárolásra, ahonnan az elsődleges rendszer hibája esetén előhívhatóak.

7.1.2 Személyzet: a teljes személyzet bevezető képzésen vesz részt, amely magában foglalja az adatvédelmet is. A teljes személyzet titoktartási megállapodást ír alá a munkaviszony kezdetét megelőzően.

7.1.3 Dokumentáció: valamennyi feladat dokumentált utasítások alapján kerül ellátásra. A dokumentáció nem hagyja el az Iroda székhelyét. A nyomtatók olyan helyiségben vannak elhelyezve, amelyhez korlátozott a hozzáférés.

7.1.4 Technikai: az Iroda biztonságosan, az erre vonatkozó előírásoknak megfelelően kezel valamennyi elektronikai adathordozót, amelyet az Iroda már nem használ, úgy mint pl. a hibás merevlemezeket vagy adatmentéseket. Az adatbázisokban végrehajtott valamennyi változtatás egy eseménynaplóban rögzítésre kerül, amely mutatja a változtatás napját és időpontját és a felhasználót, aki végrehajtotta a változtatást.

7.1.5 Adat: a Személyes Adatokat az Iroda Magyarország területén található szervereken tárolja. A virtuális szerver egy olyan fizikai szerveren található, amely a szerverszobában egy lezárt tárolóban került elhelyezésre. Az adatokhoz más felhasználók nem férnek hozzá. Az Iroda ISO 27001 tanúsítvánnyal rendelkezik (információbiztonság).

7.2 A Weboldalon több olyan link is található, amelyek nem az Iroda által, illetve nem az Iroda adatvédelmi gyakorlata szerint üzemeltetett honlapokra irányíthatják. Kérjük Önt, tartsa szem előtt, hogy ezekre a webhelyekre a jelen adatvédelmi tájékoztató nem vonatkozik. Javasoljuk, vizsgálja meg az ilyen oldalakra irányadó adatvédelmi tájékoztatókat, mielőtt kiadná bármely személyes adatát. Az Iroda nem felelős az ezen honlapok üzemeltetőinek jogellenes adatkezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárért, illetve a személyiségi jogi jogsértésért.

8. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, JOGORVOSLAT

8.1 Ön tájékoztatást kérhet azon Személyes Adatokról, amelyet az Iroda Önről online gyűjtött és kezel. Amennyiben ilyen információt szeretne, kérjük, küldjön az Iroda részére emailt: talentmanagement.hun@dlapiper.com. Ön kérheti, hogy az Ön által megadott és/vagy az Önről tárolt Személyes Adatokat az Iroda helyesbítse, annak érdekében, hogy azok pontosak és naprakészek legyenek. Ön kérheti továbbá, hogy az Iroda megszüntetesse az Ön Személyes Adatainak kezelését és törölje az adatbázisából az Önről kezelt Személyes Adatokat.

8.2 Ön jogsérelem esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat (email: ugyfelszolgálat@naih.hu; cím: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; tel: +36-1-391-1400; weboldal: http://naih.hu).

9. KAPCSOLAT

A Személyes Adatok kezelésével kapcsolatos valamennyi észrevételét, kérdését, vagy bármely egyéb kérdését kérjük címezze ügyfélszolgálatunknak emailen: talentmanagement.hun@dlapiper.com vagy postán: 1124 Budapest, Csörsz u. 49-51.

***